Cập nhật quy định mới về chuyển giá theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Cập nhật quy định mới về chuyển giá theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Đây là lần đầu tiên quy định về thuế liên quan đến giao dịch liên kết được đưa ra dưới hình thức Nghị định thay vì hình thức Thông tư của Bộ Tài chính.
 
Trong ấn phẩm đặc biệt này, Kreston (VN) xin tổng hợp những thay đổi chủ yếu của Nghị định 20 so với Thông tư 66 theo thứ tự tầm ảnh hưởng của các thay đổi đối với người nộp thuế bằng tiếng Việt và tiếng Anh để Quý vị có thể nắm bắt được tốt hơn.

Ngoài ra, Quý vị có thể truy cập Chuyên trang Giao dịch liên kết và chuyển giá của chúng tôi để tìm hiểu chi tiết các vấn đề liên quan tại địa chỉ:

https://kreston.vn/gdlk
 
Nếu Quý vị gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp tốt hơn.

Share this post