Dịch vụ Tư vấn thuế

Sự cần thiết của dịch vụ tư vấn thuế

Trong môi trường kinh doanh hiện nay tại Việt Nam, các doanh nghiệp thường phải đối mặt với các thách thức lớn liên quan đến thuế như:

 • Doanh nghiệp thiếu một hệ thống tuân thủ thuế hiệu quả và tin cậy;
 • Không thể cập nhật kịp sự thay đổi liên tục của luật thuế;
 • Các khả năng diễn giải khác nhau về cùng một quy định của pháp luật thuế;
 • Không có sự chuẩn bị kỹ càng để bảo vệ quan điểm của mình khi làm việc với cơ quan thuế;
 • Phát sinh các chi phí thuế không nằm trong kế hoạch do bất đồng quan điểm với cơ quan thuế về việc diễn giải các quy định của pháp luật thuế, dẫn đến khả năng bị quy là vi phạm pháp luật thuế và bị xử phạt nặng nề.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có thói quen hoạch định các kế hoạch tối ưu hóa chi phí thuế khi triển khai các kế hoạch kinh doanh mới hay tái cơ cấu doanh nghiệp do không có nguồn nhân lực đủ yêu cầu để hoạch định các kế hoạch kỹ càng và hiệu quả về thuế dẫn đến việc lãng phí các cơ hội tiết kiệm thuế.

Kreston có thể trợ giúp Quý vị các thách thức về thuế

Dịch vụ tư vấn thuế mà Kreston chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ về thuế xuất, nhập khẩu và chuyển giá. Chúng tôi thường xuyên cập nhật tới khách hàng những thay đổi mới nhất của các quy định về thuế của Việt Nam và tư vấn cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro.

Dịch vụ soát xét thuế của chúng tôi sẽ trợ giúp Quý vị trong việc:

 • Phát hiện các sai sót trong kê khai thuế và tư vấn Quý vị thực hiện kê khai điều chỉnh sớm để giảm thiểu rủi ro bị phạt;
 • Tư vấn các lựa chọn trong trường hợp có các quy định chưa rõ ràng;
 • Phát hiện các cơ hội tiết kiệm chi phí thuế và tư vấn Quý vị biện pháp để hiện thực hóa các cơ hội này;
 • Tư vấn cách thức Quý vị có thể cải thiện hệ thống tuân thủ thuế;
 • Trang bị các thông tin/ kiến thức cần thiết để Quý vị có thể bảo vệ quan điểm của mình khi làm việc với cơ quan thuế.

Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế trong nhiều trường hợp gặp khó khăn về thuế, đồng thời giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Chúng tôi có thể:

 • Hỗ trợ Quý vị làm việc với cơ quan thuế trong quá trình thanh, kiểm tra;
 • Hỗ trợ Quý vị tham khảo và/hoặc xin công văn về quan điểm của cơ quan thuế/ hải quan đối với các vấn đề chưa được pháp luật thuế quy định rõ ràng.

Với dịch vụ lập kế hoạch thuế nhằm tiết kiệm số thuế phải nộp, chúng tôi sẽ trợ giúp Quý vị:

 • Soát xét kế hoạch kinh doanh/kế hoạch tái cơ cấu và mục tiêu của Quý vị;
 • Xây dựng các kịch bản/ lựa chọn về thuế khác nhau phù hợp với kế hoạch kinh doanh;
 • Phân tích lợi ích và chi phí của các lựa chọn và đề xuất lựa chọn tối ưu hóa lợi ích của Quý vị;
 • Đề xuất các thay đổi nên có trong kế hoạch kinh doanh của Quý vị để tối ưu hóa lợi ích về thuế, đồng thời vẫn khả thi về mặt pháp lý và thương mại;
 • Làm việc với các phòng ban khác nhau trong nội bộ khách hàng hoặc đơn vị tư vấn luật, nếu cần thiết.

Quý vị hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để được trợ giúp