TRẦN VĂN THỨC

TRẦN VĂN THỨC

Partner

CPA (VN), CPA (Australia), MBA

Bằng cấp, chứng chỉ:
• Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
• Chứng chỉ kiểm toán viên Australia (CPA Australia)
• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
• Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA (Đại học Gloucestershire, Anh quốc)
• Cử nhân kế toán (Đại học Thương mại Hà Nội)

Kinh nghiệm làm việc:
• Đã từng giữ các vị trí chủ chốt tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam
• Kinh nghiệm làm việc quốc tế tại Singapore, Lào, Cambodia và Việt Nam