Trường hợp miễn kê khai có phải lập Hồ sơ giao dịch liên kết?

Trường hợp miễn kê khai có phải lập Hồ sơ giao dịch liên kết?

Câu chuyện thực tế về trường hợp được miễn kê khai Hồ sơ giao dịch liên kết

Tuần trước, team chuyển giá của Kreston (VN) có nhận được đề nghị tư vấn lập Hồ sơ giao dịch liên kết từ một Tập đoàn sở hữu một vài thương hiệu lớn ở Việt Nam với doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng/năm. Khách hàng có Công ty mẹ ở nước ngoài nhưng không có bất kỳ giao dịch liên kết nào với các công ty tại Việt Nam. Các công ty tại Việt Nam có phát sinh giao dịch liên kết với nhau nhưng các công ty này đều chịu thuế suất phổ thông, không công ty nào có ưu đãi thuế.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Nghị định 20 thì khách hàng rơi vào trường hợp:

1. Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

(Khoản 1, Điều 11, Nghị định 20)

Tuy nhiên, khi khách hàng có làm việc với một số đơn vị tư vấn khác thì các đơn vị này đưa ra ý kiến là tại Điều 11 của Nghị định 20 chia thành 2 trường hợp: miễn kê khai và miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết, cụ thể:

  • Tại khoản 1 của Điều 11 chỉ quy định trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai.
  • Tại khoản 2 của Điều 11 chỉ quy định trường hợp người nộp thuế được miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết nhưng phải kê khai.

Như vậy, các đơn vị này kết luận là khách hàng rơi vào trường hợp được miễn kê khai chứ không có quy định được miễn lập Hồ sơ giao dịch liên kết.

Khách hàng cảm thấy rất hoang mang và cuối cùng tìm đến sự tư vấn của Kreston (VN).

Miễn kê khai và đồng thời được miễn lập Hồ sơ giao dịch liên kết

Sau khi nghiên cứu trường hợp này, team chuyển giá của Kreston (VN) đồng ý với việc đây là trường hợp được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV của Phụ lục 1 (nhưng vẫn phải kê khai căn cứ miễn trừ tại Mục I và Mục II của Phụ lục 1). Về mặt logic, khách hàng đã được miễn kê khai thì cũng sẽ được miễn lập.

Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào nội dung của Nghị định 20 theo lập luận của các đơn vị tư vấn kia thì đúng là nội dung của Nghị định 20 cũng không rõ ràng là trường hợp được miễn kê khai thì có được miễn lập Hồ sơ giao dịch liên kết hay không.

Rất may, cuối cùng team chuyển giá cũng tìm được 2 công văn của Cục thuế Hà Nội ghi rõ quan điểm trong trường hợp đơn vị chỉ phát sinh các giao dịch liên kết với bên liên kết tại Việt Nam, đồng thời không bên nào được hưởng ưu đãi thì được miễn kê khai và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (nhưng vẫn phải kê khai căn cứ miễn trừ tại Mục I và Mục II của Phụ lục 1). Cụ thể là các công văn:

Sau khi được cung cấp 2 công văn nói trên, khách hàng mới “thở phào” và quyết định không lập Hồ sơ giao dịch liên kết. Team chuyển giá bằng nỗ lực của mình đã.. “đánh mất” một khách hàng lớn. Tuy nhiên, team bên mình cũng rất vui vì đã giúp khách hàng đỡ “lãng phí” một khoản phí không cần thiết.

Share this post