Xác định giá thị trường và xác định giá chuyển giao trong vấn đề chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Xác định giá thị trường và xác định giá chuyển giao trong vấn đề chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Việc xác định giá chuyển nhượng giữa các bên cho mục đích thuế tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC (“Thông tư 66”) do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2010.

Cập nhật:

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Vì vậy, các quy định về chuyển giá từ năm 2017 trở đi áp dụng theo quy định của Nghị định 20. 

Quý vị vui lòng xem các hướng dẫn mới nhất về Chuyển giá tại Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam của chúng tôi theo địa chỉ website:

https://giaodichlienket.vn

Xác định giá thị trường 

Theo quy định tại Thông tư 66, giao dịch liên kết được xem là thực hiện trên cơ sở giá thị trường nếu kết quả của giao dịch đó phù hợp với kết quả sẽ nhận được trong trường hợp các bên độc lập tham gia giao dịch có tính chất và bối cảnh tương đương. Để có thể so sánh với giao dịch liên kết, điều kiện giao dịch giữa giao dịch liên kết và giao dịch độc lập được chọn để so sánh không nhất thiết phải hoàn toàn giống nhau, nhưng phải đảm bảo tính tương đương, để từ đó đưa ra một phương pháp đáng tin cậy khi xác định giá thị trường.
 
Muốn xác định được phương pháp đáng tin cậy nhất để xác định mức giá thị trường, cần căn cứ vào những yếu tố sau:
 

 • Mức độ có thể so sánh được giữa giao dịch liên kết và giao dịch độc lập. Mức độ có thể so sánh được được quyết định bởi:
  • Các chức năng;
  • Các điều khoản hợp đồng;
  • Rủi ro;
  • Điều kiện kinh tế; và
  • Đặc tính của hàng hoá và dịch vụ được cung cấp.
 • Chất lượng của thông tin và các giả định. Chất lượng của thông tin và các giả định được quyết định bởi:
  • Tính đầy đủ và độ chính xác của thông tin;
  • Mức độ tin cậy của các giả định; và
  • Tính khác biệt của thông tin và các giả định

Phương pháp xác định giá chuyển giao

Thông tư 66 đưa ra các phương pháp xác định giá chuyển giao như sau:

 • Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập;
 • Phương pháp giá bán lại;
 • Phương pháp giá vốn cộng lãi;
 • Phương pháp tách lợi nhuận;
 • Phương pháp so sánh lợi nhuận; và
 • Phương pháp khác.

Không có phương pháp nào được ưu tiên áp dụng hơn các phương pháp còn lại. Tuy nhiên, phương pháp được lựa chọn phải thích hợp nhất với các điều kiện của giao dịch dựa trên các nguồn thông tin đầy đủ và đáng tin cậy nhất cho mục đích phân tích so sánh.

Dữ liệu và nguồn tài liệu được sử dụng như nguồn để phân tích so sánh phải được làm rõ bản gốc để cơ quan thuế có thể kiểm tra và xác nhận. Thông tin và dữ liệu từ những nguồn sau đây  có thể được chấp nhận đế sử dụng cho nghiên cứu chuyển giá và so sánh:

 • Thông tin và dữ liệu do các tổ chức Nhà nước hoặc quốc tế phát hành và cung cấp
 • Thông tin và dữ liệu được chứng nhận và phát hành bởi các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp (ví dụ như nhà kiểm toán độc lập, tổ chức đánh giá kinh doanh…).
 • Các tài liệu báo cáo tình hình tài chính hàng năm về việc đầu tư vào các công ty niêm yết, được thông báo rộng rãi theo luật hoạt động của thị trường chứng khoán.
 • Dữ liệu, tài liệu nguồn và các tài liệu về các giao dịch kinh doanh dùng cho việc kê khai và tính thuế.
 • Bất kể nguồn thông tin hay tài liệu nào từ các nguồn không chính thức chỉ nên sử dụng để tham khảo.

 Khi lựa chọn các giao dịch để thực hiện phân tích so sánh và tính toán các tỷ lệ lợi nhuận thuần hay các tỷ lệ tạo lợi nhuận, cơ sơ kinh doanh phải chú ý sao cho các dữ liệu này có thể so sánh được trong ít nhất 3 năm liên tiếp.

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sẽ trợ giúp Quý vị trong việc tính khoảng tin cậy hợp lý cho mục đích lập kế hoạch thuế và bảo vệ các mức giá do Quý vị xác lập; Soát xét các giao dịch giữa các công ty trong nội bộ tập đoàn của Quý vị và đánh giá rủi ro chuyển giá. Quý vị hãy liên hệ với các chuyên gia của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) để được tư vấn cụ thể.

Share this post