Hướng dẫn Giao dịch liên kết

Các bài viết hướng dẫn liên quan đến việc lập Hồ sơ Giao dịch liên kết

 

Trường hợp miễn kê khai có phải lập Hồ sơ giao dịch liên kết?

Câu chuyện thực tế về trường hợp được miễn kê khai Hồ sơ giao dịch liên kết Tuần trước, team chuyển giá của Kreston (VN) có nhận được đề nghị tư vấn lập Hồ sơ giao dịch liên kết từ một Tập đoàn sở hữu một vài thương hiệu lớn ở Việt Nam với doanh...

Lưu ý trong trường hợp được miễn kê khai và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Điều 11 của Nghị định 20 có quy định một số trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết và một số trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Câu hỏi được đặt ra là: Trường hợp doanh nghiệp được miễn kê khai...

Cách xác định tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu khi lập Hồ sơ giao dịch liên kết

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 20 thì: Người nộp thuế thuộc các trường hợp sau được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp:Thực hiện chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới...

Trường hợp phải lập nhiều Hồ sơ toàn cầu

Công ty có nhiều hơn một bên có giao dịch liên kết thì có phải lập nhiều Hồ sơ toàn cầu không? Kreston (VN) cũng nhận được nhiều thắc mắc từ Quý khách hàng hỏi về việc trong trường hợp Công ty có nhiều hơn một bên có giao dịch liên kết thì có phải lập nhiều Hồ...

Có phải lập Hồ sơ toàn cầu trong trường hợp không có Công ty mẹ?

Trong thực tế có nhiều trường hợp các khách hàng của Kreston có phát sinh giao dịch của bên liên kết nhưng bên liên kết chỉ nắm giữ 30% vốn của Công ty và không nắm quyền kiểm soát đối với Công ty. Câu hỏi được đặt ra là: Trong trường hợp bên liên kết không phải...