Chuyên trang Giao dịch liên kết

Chào mừng bạn đã ghé thăm chuyên trang Giao dịch liên kết của Kreston (VN)

Hãy bấm vào các nội dung tương ứng để tìm hiểu thêm về các quy định, kinh nghiệm thực tế liên quan đến vấn đề chuyển giá và giao dịch liên kết tại Việt Nam.

Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về giao dịch liên kết

Quy định về xác định giá chuyển nhượng trong các giao dịch liên kết tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 và Thông tư số 41/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20.

Quý vị có thể xem toàn văn và bản dịch các quy định trên tại địa chỉ:

https://docs.kreston.vn/vbpl/giao-dich-lien-ket/

Ngoài các quy định nêu trên, Tổng Cục thuế và Cục thuế các địa phương cũng ban hành một số công văn hướng dẫn liên quan đến vấn đề chuyển giá và giao dịch liên kết. Việc sử dụng các công văn này cần thận trọng do các công văn mang tính chất hướng dẫn dưới luật và chỉ sử dụng cho đối tượng được hướng dẫn. Trong một số trường hợp, các cơ quan thuế có thể ban hành các công văn bãi bỏ nội dung của các công văn đã hướng dẫn trước đó. Vì vậy, Quý vị nên tham vấn các nhà tư vấn có chuyên môn trong một số trường hợp gặp khó khăn.

Chi tiết danh sách các Công văn hướng dẫn về chính sách thuế đối với giao dịch liên kết, Quý vị có thể xem tại địa chỉ:

https://docs.kreston.vn/vbpl/giao-dich-lien-ket/quy-dinh-hien-hanh/cac-cong-van-huong-dan/

Các quy định về chuyển giá và giao dịch liên kết tại Việt Nam qua các thời kỳ

tp-home-2017
tp-home-2010
tp-home-2005