English

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Kreston (VN) và Đại học Thương mại

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Kreston (VN) và Đại học Thương mại

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Kreston (VN) và Đại học Thương mại (Hà Nội) ngày 26/11/2022.