Blog

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn được cập nhật hơn 2600 công ty so sánh ASEAN

Tiếp theo việc ra mắt Cơ sở dữ liệu về giao dịch liên kết và chuyển giá TransferPricing.vn, ngày 16/05/2019,  Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã cập nhật thêm tính năng Tra cứu các Công ty so sánh ASEAN cho mục đích lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam. Như vậy, bên cạnh...

Kreston (VN) vận hành Cơ sở dữ liệu Việt Nam về Chuyển giá và Giao dịch liên kết TransferPricing.vn

Trước đây, khi nói đến Cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết, người ta thường nói đến các Cơ sở dữ liệu lớn của các tổ chức nước ngoài cung cấp. Các cơ sở dữ liệu này được thu thập từ nhiều quốc gia, và vì vậy...

Kreston (VN) ra mắt chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn đến Quý vị khách hàng, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã nâng cấp Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại địa chỉ: https://kreston.vn/gdlk/ Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá của Kreston(VN) là website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp toàn bộ các...

Lưu ý trong trường hợp được miễn kê khai và miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Điều 11 của Nghị định 20 có quy định một số trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết và một số trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Câu hỏi được đặt ra là: Trường hợp doanh nghiệp được miễn kê khai...

Cách xác định tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu khi lập Hồ sơ giao dịch liên kết

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 20 thì: Người nộp thuế thuộc các trường hợp sau được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp:Thực hiện chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới...

Trường hợp phải lập nhiều Hồ sơ toàn cầu

Công ty có nhiều hơn một bên có giao dịch liên kết thì có phải lập nhiều Hồ sơ toàn cầu không? Kreston (VN) cũng nhận được nhiều thắc mắc từ Quý khách hàng hỏi về việc trong trường hợp Công ty có nhiều hơn một bên có giao dịch liên kết thì có phải lập nhiều Hồ...

Có phải lập Hồ sơ toàn cầu trong trường hợp không có Công ty mẹ?

Trong thực tế có nhiều trường hợp các khách hàng của Kreston có phát sinh giao dịch của bên liên kết nhưng bên liên kết chỉ nắm giữ 30% vốn của Công ty và không nắm quyền kiểm soát đối với Công ty. Câu hỏi được đặt ra là: Trong trường hợp bên liên kết không phải...

Kreston (VN) phối hợp với CPA Australia tổ chức hội thảo từ ngày 18 – 20/04/2018

Để hỗ trợ các doanh nghiệp ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam về vấn đề thuế và chuyển giá, từ ngày 18/04/2018 đến ngày 20/04/2018, Kreston (VN) phối hợp cùng với CPA Australia đã tổ chức thành công một loạt các hội thảo tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng. Chủ đề của...