Blog

Trường hợp phải lập nhiều Hồ sơ toàn cầu

Công ty có nhiều hơn một bên có giao dịch liên kết thì có phải lập nhiều Hồ sơ toàn cầu không? Kreston (VN) cũng nhận được nhiều thắc mắc từ Quý khách hàng hỏi về việc trong trường hợp Công ty có nhiều hơn một bên có giao dịch liên kết thì có phải lập nhiều Hồ...

Có phải lập Hồ sơ toàn cầu trong trường hợp không có Công ty mẹ?

Trong thực tế có nhiều trường hợp các khách hàng của Kreston có phát sinh giao dịch của bên liên kết nhưng bên liên kết chỉ nắm giữ 30% vốn của Công ty và không nắm quyền kiểm soát đối với Công ty. Câu hỏi được đặt ra là: Trong trường hợp bên liên kết không phải...

Kreston (VN) phối hợp với CPA Australia tổ chức hội thảo từ ngày 18 – 20/04/2018

Để hỗ trợ các doanh nghiệp ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam về vấn đề thuế và chuyển giá, từ ngày 18/04/2018 đến ngày 20/04/2018, Kreston (VN) phối hợp cùng với CPA Australia đã tổ chức thành công một loạt các hội thảo tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng. Chủ đề của...

Danh sách các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và mới nhất

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) xin gửi đến Quý vị danh sách các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standards on Auditing - VSA) hiện hành và mới nhất tính đến năm 2018 bao gồm các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA), Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch...

Kreston (VN) ra mắt chuyên trang văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán

Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu nhanh của các kiểm toán viên, kế toán viên, Kreston ra mắt chuyên trang Văn bản pháp luật về kế toán kiểm toán tại địa chỉ: https://docs.kreston.vn/vbpl Chuyên trang văn bản pháp luật của Kreston có các tính năng nổi trội như sau: Hệ thống văn bản về kế toán và kiểm toán được xây dựng...

Các vấn đề cần xử lý khi sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn là gì? Theo Điều 22 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cụ thể như sau: "Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng hoặc hết...

Kreston (VN) nhận chứng chỉ là đối tác đạt chuẩn về đào tạo và phát triển chuyên môn của CPA Australia

Ngày 31/10/2017, Hiệp hội Kế toán viên công chứng Úc (CPA Australia) chính thức công nhận và trao tặng Chứng chỉ "Đối tác đạt chuẩn về đào tạo và phát triển chuyên môn" (Recognized Employer Partner - REP) cho Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN).  Chứng chỉ “Đối tác đạt chuẩn về đào tạo...

Cập nhật quy định mới về chuyển giá theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Đây là lần đầu tiên quy định về thuế liên quan đến giao dịch liên kết được đưa ra dưới hình thức Nghị định thay vì hình thức...