Danh sách các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và mới nhất

Danh sách các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và mới nhất

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) xin gửi đến Quý vị danh sách các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting Standards – VAS) hiện hành và mới nhất tính đến năm 2018. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam này do Bộ Tài chính ban hành.

Share this post