Kreston (VN) phối hợp với CPA Australia tổ chức hội thảo từ ngày 18 – 20/04/2018

Kreston (VN) phối hợp với CPA Australia tổ chức hội thảo từ ngày 18 – 20/04/2018

Để hỗ trợ các doanh nghiệp ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam về vấn đề thuế và chuyển giá, từ ngày 18/04/2018 đến ngày 20/04/2018, Kreston (VN) phối hợp cùng với CPA Australia đã tổ chức thành công một loạt các hội thảo tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng.

Chủ đề của các buổi hội thảo bao gồm: “Xem xét việc kê khai chuyển giá và thách thức trong năm 2018” và “Quản trị chỉ số rủi ro của Công ty trong hồ sơ quản lý của cơ quan thuế”.

Diễn giả hội thảo từ phía Kreston (VN) gồm bà Chu Tuyết Nhung – CPA Australia, Giám đốc bộ phận Tư vấn thuế và kinh doanh. Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham gia của ông Hà Tú – Giám đốc Chuyển Giá của Duff & Phelps Việt Nam, ông Lim Chor Ghee – CPA Australia, Tổng Giám đốc của Tricor Việt Nam.

Các buổi hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần 200 CFO, kế toán trưởngvà các cán bộ liên quan khác từ hàng trăm công ty sản xuất trong các khu công nghiệp thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng.

Nhân dịp các sự kiện, CPA Australia cũng đã công bố 10 suất học bổng cho nguồn nhân lực tài chính kế toán tại 3 tỉnh (1 suất học bổng = 1 môn học chuyên nghiệp + Phí thẩm định trực tuyến).

Share this post