Kreston (VN) ra mắt chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam

Kreston (VN) ra mắt chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn đến Quý vị khách hàng, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã nâng cấp Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại địa chỉ:

https://kreston.vn/gdlk/

Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá của Kreston(VN) là website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp toàn bộ các hướng dẫn, quy định và kinh nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam sẽ trợ giúp Quý vị khách hàng trong công việc. Chúc Quý vị thành công!

Share this post