English

Kreston (VN) vận hành Cơ sở dữ liệu Việt Nam về Chuyển giá và Giao dịch liên kết TransferPricing.vn

Kreston (VN) vận hành Cơ sở dữ liệu Việt Nam về Chuyển giá và Giao dịch liên kết TransferPricing.vn

10/04/2019

Trước đây, khi nói đến Cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết, người ta thường nói đến các Cơ sở dữ liệu lớn của các tổ chức nước ngoài cung cấp. Các cơ sở dữ liệu này được thu thập từ nhiều quốc gia, và vì vậy chi phí cũng rất cao (vài chục nghìn USD/năm).

Với sự ra đời của Nghị định 20/2017/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn, việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết được siết chặt hơn nữa. Các Cơ sở dữ liệu nước ngoài với chi phí cao thường vượt quá nhiều lần ngân sách, đặc biệt với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Nghị định 20 cũng quy định rất chi tiết việc ưu tiên sử dụng các đối tượng so sánh trong nước trước khi sử dụng các đối tượng so sánh nước ngoài, thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp phải được công bố công khai, việc mở rộng các đối tượng so sánh được mở rộng trong cùng phân ngành kinh tế quốc dân.

Trước những yêu cầu này, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã cho ra mắt TransferPricing.vn – Cơ sở dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam về Chuyển giá và Giao dịch liên kếtTransferPricing.vn được xây dựng hướng đến việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Nghị định 20 trong việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết như: Cơ sở dữ liệu các công ty được thu thập từ hơn 2100 công ty đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (có thể được kiểm chứng trên trang thông tin của Ủy ban chứng khoán Việt Nam), các công ty được tổ chức phân loại theo hệ thống phân ngành kinh tế của Việt Nam (có thể được kiểm chứng trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Xin vui lòng truy cập TransferPricing.vn để biết thêm chi tiết:

http://transferpricing.vn