English

Kreston (VN) ra mắt chuyên trang văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán

Kreston (VN) ra mắt chuyên trang văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán

02/04/2018

Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu nhanh của các kiểm toán viên, kế toán viên, Kreston ra mắt chuyên trang Văn bản pháp luật về kế toán kiểm toán tại địa chỉ:

https://docs.kreston.vn/vbpl

Chuyên trang văn bản pháp luật của Kreston có các tính năng nổi trội như sau:

  • Hệ thống văn bản về kế toán và kiểm toán được xây dựng tương đối khoa học, dễ tra cứu, bao gồm đầy đủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cùng các văn bản liên quan đến ngành nghề kế toán, kiểm toán.
  • Hệ thống văn bản pháp luật được xây dựng trên cơ sở tra cứu nhanh. Người đọc có thể tra cứu trực tiếp và dễ dàng trên máy tính, đặc biệt là các thiết bị cầm tay như máy tính bảng hay điện thoại thông minh.. thay vì phải download các văn bản nhiều định dạng khác nhau mới có thể đọc được.

Chúng tôi hy vọng Chuyên trang văn bản pháp luật này sẽ trợ giúp hiệu quả trong công việc của các bạn làm nghề kế toán, kiểm toán.