Cập nhật Công cụ Tra cứu doanh nghiệp bỏ trốn tháng 12/2019

Cập nhật Công cụ Tra cứu doanh nghiệp bỏ trốn tháng 12/2019

Kreston (VN) vừa tiến hành cập nhật dữ liệu cho Công cụ Tra cứu Hóa đơn các doanh nghiệp bỏ trốn, cụ thể:

  • Cập nhật theo Công cụ Tra cứu doanh nghiệp bỏ trốn toàn quốc 8.49 của Cục thuế Hà Nội (dữ liệu đến ngày 27/11/2019 với khoảng 382.000 đối tượng bỏ trốn)
  • Cập nhật theo Công cụ Hộ cá thể bỏ trốn toàn quốc 1.11 của Cục thuế Hà Nội (khoảng 500.000 đối tượng bỏ trốn)

Như vậy, dữ liệu Công cụ Tra cứu doanh nghiệp bỏ trốn đã bao gồm hơn 887 nghìn đối tượng bỏ trốn.

Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ dưới đây để tiến hành tra cứu:

https://tracuuhoadon.kreston.vn/

Quý vị có thể đọc thêm các bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cách sử dụng cũng như ứng dụng của Công cụ tra cứu hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn trong thực tế:

Share this post