Blog

Hướng dẫn áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư 200

Ngày 09/09/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12568/BTC-CĐKT về việc giải thích và làm rõ một số nội dung của Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Ngoài việc hướng dẫn làm rõ một số quy định mới tại Thông tư số 200 thì Bộ Tài chính cũng sửa một số lỗi sai tại Thông tư...