Blog

Ra mắt phiên bản mới website KRESTON.VN

Kreston tại Việt Nam ra mắt phiên bản trang web mới tại địa chỉ: http://www.kreston.vn Website được xây dựng với giao diện hiện đại, hỗ trợ đa nền tảng các thiết bị (responsive design) như máy tính truyền thống, máy tính bảng và điện thoại di động, cung cấp các thông tin đầy đủ và cập nhật...

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam

Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán: Báo cáo tài chính hàng...

Hướng dẫn áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư 200

Ngày 09/09/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12568/BTC-CĐKT về việc giải thích và làm rõ một số nội dung của Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Ngoài việc hướng dẫn làm rõ một số quy định mới tại Thông tư số 200 thì Bộ Tài chính cũng sửa một số lỗi sai tại Thông tư...