English

Lưu ý về quyết toán thuế 2014 – 2015

Lưu ý về quyết toán thuế 2014 – 2015

02/01/2015

Bản tin hướng dẫn về các hướng dẫn mới về quyết toán thuế cho năm 2014 – 2015 bao gồm:

Phần 1: Lưu ý đối với quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 2014
Phần 2: Cập nhật các quy định mới về thuế 2014 – 2015

Quý vị vui lòng xem file đính kèm. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi để được trợ giúp các vấn đề vướng mắc về thuế.