Dịch vụ Kiểm toán

Tại sao phải sử dụng dịch vụ kiểm toán?

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh như hiện nay, những người quan tâm luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán thường không được chấp nhận trong rất nhiều trường hợp, có thể do yêu cầu của pháp luật nhưng cũng có thể là yêu cầu của các chủ nợ, của các nhà đầu tư.

Các trường hợp phổ biến về việc sử dụng các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm:

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ kiểm toán của Kreston

Chúng tôi là một doanh nghiệp kiểm toán lớn trên thế giới, được cấp phép hoạt động chính thức tại Việt Nam nên các báo cáo tài chính do chúng tôi kiểm toán sẽ đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của Quý vị như: nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước theo luật định, sử dụng khi đấu thầu, vay vốn..

Các chuyên gia kiểm toán của chúng tôi trước khi gia nhập Kreston đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các hãng kiểm toán và tư vấn lớn trên thế giới như Deloitte, KPMG, E&Y, PwC (thường gọi là nhóm Big 4), có chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài như CPA Australia (Úc), ACCA (Anh quốc) đồng thời có chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam. Điều này giúp cho dịch vụ kiểm toán của chúng tôi đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế cao nhất nhưng cũng áp dụng phù hợp và linh hoạt với đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Ngoài ra, với 90% số lượng kiểm toán viên của chúng tôi đồng thời cũng nắm giữ chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, 60% số lượng kiểm toán viên của chúng tôi đồng thời cũng nắm giữ chứng chỉ thẩm định giá cấp Nhà nước, chất lượng dịch vụ của chúng tôi trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết khi bên cạnh việc kiểm toán có thể đưa ra các ý kiến tư vấn quý giá cho Quý vị, không những trong lĩnh vực kế toán mà bao gồm nhiều lĩnh vực tài chính liên quan.

Các dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho Quý vị

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính sẽ được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các báo cáo tài chính do chúng tôi kiểm toán sẽ đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của Quý vị như: nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước theo luật định, sử dụng khi đấu thầu, vay vốn..

Ngoài Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chúng tôi có thể kiểm toán các Báo cáo tài chính được lập theo IFRS để phục vụ cho mục đích hợp nhất Báo cáo tài chính của toàn Tập đoàn tại nước ngoài, kiểm toán các Bộ số liệu phục vụ hợp nhất của toàn Tập đoàn (Group Consolidation Package). Các chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm làm việc với các Chuẩn mực kế toán và Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, có chứng chỉ kiểm toán quốc tế như ACCA (Anh quốc), CPA Australia (Úc).. nên hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của Quý vị với chất lượng cao nhất.

Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành là Báo cáo được chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư lập theo quy định của pháp luật về quyết toán dự án hoàn thành, phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính và các thông tin quan trọng khác trong quá trình đầu tư và thực hiện dự án. Nội dung của Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước được quy định cụ thể tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Khác với Báo cáo tài chính được thực hiện lập theo thông lệ quốc tế, Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành là loại hình báo cáo mang tính chất đặc thù của Việt Nam, áp dụng chủ yếu đối với các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Do đặc điểm Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành mang tính chất đặc thù chỉ có tại Việt Nam, việc lập cũng như kiểm toán các Báo cáo này chỉ riêng có tại Việt Nam nên hiện tại hầu hết các Hãng kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đều không thể cung cấp được dịch vụ này cho Quý vị.

Kreston là một trong rất ít các Hãng kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có thể cung cấp được dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành. Điều này có được là do chúng tôi bên cạnh việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhưng vẫn đẩy mạnh việc “địa phương hóa” các dịch vụ của chúng tôi. Việc kiểm toán báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành của chúng tôi không chỉ được thực hiện bởi các kiểm toán viên mà còn có sự tham gia của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật có bằng cấp cũng như chứng chỉ trong và ngoài nước.

Việc kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành của chúng tôi tuân thủ quy định tại Chuẩn mực kiểm toán số 1000 – Kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành (ban hành theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Quý vị hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để được trợ giúp