English

Kiểm toán Báo cáo tài chính

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Tại sao phải sử dụng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính?

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh như hiện nay, những người quan tâm luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán thường không được chấp nhận trong rất nhiều trường hợp, có thể do yêu cầu của pháp luật nhưng cũng có thể là yêu cầu của các chủ nợ, của các nhà đầu tư.

Các trường hợp phổ biến về việc sử dụng các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm:

  • Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán để trình đại hội cổ đông thường niên, nộp cho Công ty mẹ tại nước ngoài.
  • Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán để nộp cho Ngân hàng thực hiện các khoản vay, phát hành trái phiếu.

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ kiểm toán của Kreston (VN)?

Chúng tôi là một doanh nghiệp kiểm toán lớn trên thế giới, được cấp phép hoạt động chính thức tại Việt Nam nên các báo cáo tài chính do chúng tôi kiểm toán sẽ đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của Quý vị như: nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước theo luật định, sử dụng khi đấu thầu, vay vốn..

Các chuyên gia kiểm toán của chúng tôi trước khi gia nhập Kreston (VN) đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các hãng kiểm toán và tư vấn lớn trên thế giới như Deloitte, KPMG, E&Y, PwC (thường gọi là nhóm Big 4), có chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài như CPA Australia (Úc), ACCA (Anh quốc) đồng thời có chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam. Điều này giúp cho dịch vụ kiểm toán của chúng tôi đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế cao nhất nhưng cũng áp dụng phù hợp và linh hoạt với đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Ngoài ra, với 90% số lượng kiểm toán viên của chúng tôi đồng thời cũng nắm giữ chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, 60% số lượng kiểm toán viên của chúng tôi đồng thời cũng nắm giữ chứng chỉ thẩm định giá cấp Nhà nước, chất lượng dịch vụ của chúng tôi trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết khi bên cạnh việc kiểm toán có thể đưa ra các ý kiến tư vấn quý giá cho Quý vị, không những trong lĩnh vực kế toán mà bao gồm nhiều lĩnh vực tài chính liên quan.

Quý vị hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để được trợ giúp.

Liên hệ

Dịch vụ liên quan: