Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm phải nộp kèm BCTC và/hoặc BCTC đã được kiểm toán

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm phải nộp kèm BCTC và/hoặc BCTC đã được kiểm toán

Ngày 08/12/2015, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 5236/TCT-KK hướng dẫn các Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm Hồ sơ khai thuế.

Theo tinh thần của Công văn này thì:

1. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN nhưng không có Báo cáo tài chính thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế.

Trường hợp người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế, có Báo cáo tài chính nhưng không đính kèm Báo cáo kiểm toán thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định; đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và xử phạt theo quy định của pháp luật.


2. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp Cổng thông tin điện tử (ứng dụng Khai thuế qua mạng) trước thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN để hỗ trợ người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN thì gửi được bản scan Báo cáo kiểm toán qua mạng; đồng thời nâng cấp ứng dụng để hỗ trợ đánh dấu, tra cứu được các Báo cáo tài chính có Báo cáo kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính không có Báo cáo kiểm toán đính kèm. Cục Thuế có trách nhiệm xác định đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán độc lập để đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, đủ thành phần quy định.

Như vậy, trong trường hợp Quý vị nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN nhưng không nộp kèm Báo cáo tài chính thì cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận hồ sơ. Trong trường hợp Quý vị thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định thì ngoài việc nộp kèm Báo cáo tài chính thì Quý vị cũng cần phải nộp kèm Báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.

Các trường hợp chậm nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế sẽ bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC, đồng thời trong trường hợp nộp thiếu Báo cáo kiểm toán cũng sẽ bị xử phạt theo Điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán“.

Quý vị vui lòng kiểm tra lại trường hợp của đơn vị mình để tránh trường hợp bị xử phạt theo các quy định nêu trên. Trong trường hợp Quý vị có nhu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) để được trợ giúp. 

Share this post