English

Nguyễn Hoàng Dũng

Nguyễn Hoàng Dũng
Partner
CPA (VN), CPA (Australia), CTA (Thuế), CPV (Định giá), CIMA (UK), CGMA (US), MBA (Bỉ), Luật sư

Bằng cấp, chứng chỉ

 • Chứng chỉ hành nghề Luật sư Việt Nam
 • Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
 • Chứng chỉ kiểm toán viên Australia (CPA Australia)
 • Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
 • Chứng chỉ thẩm định viên về giá Việt Nam (CPV)
 • Chứng chỉ kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA, UK)
 • Chứng chỉ kế toán công chứng toàn cầu (CGMA, US)
 • Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA (Đại học Solvay Business School, Vương quốc Bỉ)
 • Cử nhân kế toán kiểm toán (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội)
 • Cử nhân luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm làm việc

 • Trên 22 năm kinh nghiệm làm việc (từ năm 2002) trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, định giá và tư vấn.
 • Đã từng công tác nhiều năm tại Deloitte Việt Nam, KPMG Việt Nam trước khi gia nhập Kreston (VN).
 • Kinh nghiệm làm việc quốc tế tại Singapore, Lào, Cambodia và Việt Nam.
KIỂM TOÁN
KẾ TOÁN
THUẾ
ĐỊNH GIÁ
LUẬT