English

Định giá cho mục đích lập Báo cáo tài chính theo IFRS

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Định giá cho mục đích lập Báo cáo tài chính theo IFRS

Bối cảnh

Việc lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) yêu cầu một số tài sản và nợ phải được ghi nhận và trình bày theo giá trị hợp lý, cũng như một số Chuẩn mực yêu cầu việc định giá các tài sản để đánh giá sự suy giảm (IAS 36) hay tính toán hệ số beta trong việc xác định chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp làm lãi suất chiết khấu trong một số mô hình dòng tiền.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam khi vốn quen với việc áp dụng nguyên tắc giá gốc theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, cũng như quy trình định giá thường phức tạp và đòi hỏi chuyên môn sâu rộng, vượt quá năng lực của đa số hệ thống kế toán của doanh nghiệp Việt Nam.

Dịch vụ định giá cho mục đích lập Báo cáo tài chính theo IFRS của Kreston (VN)

Kreston (VN) cung cấp dịch vụ định giá giúp doanh nghiệp tuân thủ các chuẩn mực IFRS và mang lại nhiều lợi ích chiến lược và tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý và uy tín trên thị trường.

Minh bạch và Độ tin cậy:

  • Minh bạch tài chính: Đảm bảo tài sản và nợ phải trả được báo cáo với giá trị hợp lý, phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  • Tăng độ tin cậy: Dịch vụ định giá từ bên thứ ba giúp tăng độ tin cậy của các số liệu tài chính, giảm rủi ro gian lận và sai sót.

Tuân thủ pháp luật và Chuẩn mực Kế toán:

  • Tuân thủ IFRS: Đảm bảo các báo cáo tài chính tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của IFRS, tránh các vấn đề pháp lý và kiểm toán trong tương lai.
  • Đáp ứng yêu cầu quốc tế: Các doanh nghiệp hoạt động hoặc niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế cần tuân thủ IFRS, và dịch vụ định giá giúp đáp ứng yêu cầu này.

Tăng cường Uy tín và Hình ảnh:

  • Uy tín với nhà đầu tư: Báo cáo tài chính minh bạch và chính xác giúp tăng cường uy tín với các nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan khác.
  • Hình ảnh chuyên nghiệp: Sử dụng dịch vụ định giá chuyên nghiệp thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong quản lý tài chính.

Hỗ trợ trong Kiểm toán và Soát xét:

  • Dễ dàng kiểm toán: Sử dụng dịch vụ định giá giúp chuẩn bị cho các cuộc kiểm toán dễ dàng hơn.
  • Giảm thời gian và chi phí kiểm toán: Định giá chính xác và tuân thủ IFRS có thể giúp giảm thời gian và chi phí kiểm toán.

Lý do lựa chọn Kreston (VN) là nhà cung cấp dịch vụ định giá?

Dịch vụ định giá được cấp phép

Kreston (VN) được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ định giá và thẩm định giá, đảm bảo tính pháp lý và uy tín của dịch vụ.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Kreston (VN) tự hào sở hữu đội ngũ chuyên gia định giá có nhiều năm kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVS) và Việt Nam (VVS).

Hiểu biết về IFRS

Khác với hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ định giá trên thị trường, đội ngũ thẩm định viên của Kreston (VN) còn am hiểu tường tận các chuẩn mực IFRS khi sở hữu đồng thời các chứng chỉ quốc tế như ACCA, CPA Australia, đảm bảo quá trình định giá của chúng tôi đáp ứng chặt chẽ yêu cầu của các chuẩn mực IFRS.

Vì vậy, Kreston (VN) tự hào đang nhận được sự tin tưởng và sử dụng dịch vụ của nhiều doanh nghiệp lập Báo cáo tài chính IFRS tại Việt Nam cũng như việc hợp tác từ nhiều đối tác là các công ty kiểm toán lớn (Big 4) tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng có thể đóng góp vào sự thành công của Quý khách hàng và Quý đối tác.

Quý vị hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để được trợ giúp.

Liên hệ

Dịch vụ liên quan: