English

Định giá và thẩm định giá

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Định giá và thẩm định giá

Định giá và Thẩm định giá là gì?

Hiện tại, khái niệm về định giá và thẩm định giá tại Việt Nam vẫn chưa được phân biệt một cách rạch ròi, đặc biệt đối với những người không làm nghề.

Theo quy định tại Điều 4, Luật Giá ngày 20/06/2012, thì:

  • Định giá là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ.
  • Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ Luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Sự cần thiết phải sử dụng dịch vụ thẩm định giá

Giá trị là yếu tố đầu tiên người ta muốn biết khi tìm hiểu về một sản phẩm. Nếu Quý vị là ông chủ doanh nghiệp, Quý vị có thể biết các tài sản của Quý vị trị giá bao nhiêu nhưng Quý vị sẽ không thể biết giá trị thị trường của doanh nghiệp nếu không sử dụng dịch vụ thẩm định giá. Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch tài sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản.

Việc thẩm định giá trị các tài sản sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Quý vị như: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sản xuất, thu hút vốn từ các nhà đầu tư khác, đem đi góp vốn, thế chấp..

Tại Việt Nam, việc thẩm định giá do các đơn vị tư vấn độc lập có chức năng và được Bộ Tài chính cấp phép thực hiện.

Kreston (VN) có thể cung cấp dịch vụ thẩm định giá chất lượng cao cho Quý vị

Kreston (VN) là một trong số ít các Hãng kiểm toán và tư vấn nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam. Hoạt động thẩm định giá của chúng tôi tuân thủ các Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế do Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định quốc tế (IVSC) ban hành và Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Với các chuyên gia có chuyên môn cao, sở hữu các chứng chỉ hành nghề trong và ngoài nước cùng nguồn dữ liệu phong phú, chúng tôi có thể cung cấp cho Quý vị những thông tin về giá trị của các tài sản với độ tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định.

Các gói dịch vụ thẩm định giá mà Kreston (VN) tại Việt Nam có thể cung cấp cho Quý vị

Thẩm định giá trị bất động sản

Bất động sản là các tài sản bao gồm: đất đai, nhà, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất đai; các tài sản khác do pháp luật quy định.

Dịch vụ thẩm định giá trị bất động sản của Kreston (VN) sẽ cung cấp cho Quý vị số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp được quy định trong các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Thẩm định giá trị động sản

Động sản bao gồm: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các hàng hóa dịch vụ khác. Dịch vụ thẩm định giá trị động sản của Kreston (VN) sẽ cung cấp cho Quý vị số tiền ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp được hiểu là việc đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của doanh nghiệp cũng như xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của doanh nghiệp. Dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp của Kreston (VN) sẽ giúp Quý vị trong các hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp; nâng cao uy tín kinh doanh, khả năng tài chính và vị thế tín dụng đối với các nhà đầu tư hoặc chủ nợ.

Quý vị hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để được trợ giúp.

Liên hệ