English

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu
Partner
CPA (VN), CTA (Thuế), CPV (Định giá), MBA

Bằng cấp, chứng chỉ

  • Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
  • Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
  • Chứng chỉ thẩm định viên về giá Việt Nam (CPV)
  • Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA (Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội)
  • Cử nhân kế toán kiểm toán (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội)
  • Cử nhân luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm làm việc

  • Trên 20 năm kinh nghiệm làm việc (từ năm 2004) trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, định giá và tư vấn.
  • Đã từng công tác nhiều năm tại Deloitte Việt Nam trước khi gia nhập Kreston (VN).
KIỂM TOÁN
KẾ TOÁN
THUẾ
ĐỊNH GIÁ
LUẬT