Các trường hợp được hoàn thuế GTGT từ ngày 01/07/2016

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT từ ngày 01/07/2016

Như Quý vị đã biết, hoàn thuế GTGT là một chính sách ưu việt của Luật thuế GTGT và cơ chế hoàn thuế GTGT thời gian qua đã có những tác động tích cực, góp phần thúc đẩy và hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trong quá trình hoạt động, kinh doanh. Tuy nhiên, ngày 6/4/2016, Quốc hội ban hành Luật số 100/2016/QH13 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT trước đây, trong đó có sửa đổi, bổ sung các quy định về hoàn thuế GTGT rất đáng chú ý và có thể ảnh hưởng đến nhiều Doanh nghiệp đang thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo các quy định của Luật thuế GTGT trước đây.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) xin gửi tới Quý vị bản tóm tắt những thay đổi về các trường hợp được hoàn thuế từ ngày 01/07/2016 cũng như nội dung về hồ sơ, điều kiện hoàn thuế áp dụng cho các trường hợp được hoàn thuế từ ngày 01/7/2016. Chúng tôi hy vọng bản cập nhật về thuế này sẽ giúp Quý vị cập nhật các thay đổi về hoàn thuế GTGT một cách nhanh và tiết kiệm thời gian nhất.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan tới bản cập nhật về thuế này, Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp/ hỗ trợ. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) là nhà tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ hỗ trợ công tác hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Share this post