English

Rà soát đặc biệt (Due diligence)

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Rà soát đặc biệt (Due diligence)

Sự cần thiết của Due diligence (rà soát đặc biệt)

Nếu Quý vị có ý định mua một doanh nghiệp hoặc cân nhắc sáp nhập với một đơn vị khác, một sự nghiên cứu nghiêm túc và soát xét cẩn thận trước khi thực hiện thương vụ sẽ đem lại cho Quý vị sự tự tin khi thực hiện và đạt được thành công từ thương vụ đó.

Due diligence hay tiếng Việt gọi là “Rà soát đặc biệt” sẽ giúp Quý vị phát hiện sớm các vấn đề, các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình cũng như sau khi thực hiện thương vụ. Due diligence giúp cho Quý vị xác định được chi phí thật sự sẽ phải bỏ ra cho thương vụ và trợ giúp Quý vị trong việc đưa ra các điều khoản bảo vệ trước khi tiến hành ký kết các Thỏa thuận liên quan. Qua đó, Due diligence sẽ làm tăng thêm sức mạnh trong quá trình thương lượng của Quý vị.

Vì vậy, có thể nói, giá trị đem lại của Due diligence không chỉ là sự tuân thủ mà quan trọng hơn là sự tự tin, sự hiểu biết để Quý vị hoàn toàn chủ động khi thực hiện các thương vụ mua bán hay sáp nhập Công ty, đem lại thành công tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của Quý vị.

Các khía cạnh cần xem xét khi thực hiện Due diligence

Thông thường, có 3 khía cạnh chính cần xem xét khi thực hiện Due diligence là: pháp lý, tài chính và thương mại.

Rà soát pháp lý (Legal due diligence)

Rà soát pháp lý (Legal due diligence) nhằm tìm hiểu cơ sở pháp lý của giao dịch, ví dụ để đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mục tiêu (Target) đang nắm giữ có thể được chuyển giao hay không và điều này có thể có ý nghĩa sống còn khi thực hiện thương vụ. Ngoài ra, việc xem xét các khía cạnh pháp lý cũng bao gồm trợ giúp soạn thảo các hợp đồng khi thực hiện thương vụ, xem xét tính chất pháp lý của các khoản vay, quyền sở hữu các bất động sản, lao động để đánh giá tính hợp pháp cũng như rủi ro gặp phải sau khi thực hiện thương vụ.

Thông thường, việc xem xét các khía cạnh pháp lý sẽ do các Công ty luật có chuyên môn thực hiện.

Rà soát tài chính (Financial due diligence)

Rà soát tài chính (Financial due diligence) nhằm tập trung vào việc xác minh thông tin tài chính được cung cấp cũng như đánh giá các hoạt động kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp mục tiêu (Target). Rà soát tài chính bao gồm việc đánh giá thu nhập, tài sản, công nợ, dòng tiền, các khoản vay cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp mục tiêu.

Việc rà soát tài chính thường do các Công ty kiểm toán có chuyên môn thực hiện.

Rà soát thương mại (Commercial due diligence)

Rà soát thương mại (Commercial due diligence) tập trung vào môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp mục tiêu (Target) đang hoạt động như đánh giá khách hàng, đối thủ cạnh tranh cũng như đánh giá các giả định sử dụng trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, một số khía cạnh khác cũng có thể được rà soát thành các khía cạnh riêng như: rà soát thuế (tax due diligence), rà soát hệ thống công nghệ thông tin (IT due diligence), rà soát tài sản trí tuệ (Intellectual property due diligence)..

Kreston (VN) có thể trợ giúp Quý vị trong quá trình Due diligence

Một trong những khó khăn của Quý vị khách hàng trong quá trình thực hiện Due diligence là Quý vị mới xác định được mục tiêu cần mua hay dự định sáp nhập với doanh nghiệp mục tiêu (Target) nhưng Quý vị không xác định được mình thực sự cần sự trợ giúp về khía cạnh nào. Điều này thực sự khó khăn hơn nữa khi Quý vị là một doanh nghiệp tầm trung, thực hiện một thương vụ không lớn đến mức để có thể thuê một đội ngũ chuyên gia “hùng hậu” từ Công ty luật, Công ty kiểm toán, Công ty IT, Công ty chứng khoán.. với chi phí lớn.

Thấu hiểu điều này, với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ Due diligence cho nhiều khách hàng gồm cả Bên bán (Sell side) và Bên mua (Buy side), Kreston hoàn toàn có thể trợ giúp Quý vị xác định dịch vụ Quý vị thực sự cần với chi phí hợp lý nhất nhưng đem lại thành công nhiều nhất. Cụ thể:

  • Với các doanh nghiệp tầm trung, thực hiện các thương vụ ở mức trung bình (5 triệu USD trở xuống), Kreston (VN) hoàn toàn có thể đứng ra cung cấp dịch vụ Due diligence “trọn gói” cho Quý vị bao gồm: rà soát pháp lý, rà soát tài chính, rà soát thuế, rà soát kế hoạch kinh doanh. Cơ sở để chúng tôi thực hiện được dịch vụ trọn gói nằm tại đội ngũ Chuyên gia cao cấp của chúng tôi có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và bằng cấp về lĩnh vực pháp lý (luật sư, luật gia), tài chính (kiểm toán viên công chứng, đại lý thuế, thẩm định viên về giá) và lĩnh vực quản trị kinh doanh (MBA).
  • Với các doanh nghiệp nước ngoài lớn, thực hiện các thương vụ lớn (trên 5 triệu USD), Kreston (VN) có thể cung cấp dịch vụ Rà soát tài chính, Rà soát thuế với chất lượng cao. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi hoàn toàn có thể giới thiệu các đối tác về luật, đối tác về IT, đối tác về chứng khoán trong mạng lưới liên kết của chúng tôi.

Quý vị hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để được trợ giúp.

Liên hệ

Dịch vụ liên quan: