English

Chu Thị Tuyết Nhung

Chu Thị Tuyết Nhung
Partner
CPA (VN), CPA (Australia), CIA (US), CTA (Thuế), CPV (Định giá), CIMA (UK), CGMA (US), MBA (Anh)

Bằng cấp, chứng chỉ

 • Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
 • Chứng chỉ kiểm toán viên Australia (CPA Australia)
 • Chứng chỉ kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (CIA, IIA US)
 • Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
 • Chứng chỉ thẩm định viên về giá Việt Nam (CPV)
 • Chứng chỉ kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA, UK)
 • Chứng chỉ kế toán công chứng toàn cầu (CGMA, US)
 • Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA (Đại học Gloucestershire, Anh quốc)
 • Cử nhân thương mại quốc tế (Đại học Ngoại thương Hà Nội)
 • Cử nhân luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm làm việc

 • Trên 20 năm kinh nghiệm làm việc (từ năm 2004) trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, định giá và tư vấn.
 • Đã từng công tác nhiều năm tại Deloitte Việt Nam trước khi gia nhập Kreston (VN).
 • Kinh nghiệm làm việc quốc tế tại Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam
KIỂM TOÁN
KẾ TOÁN
THUẾ
ĐỊNH GIÁ
LUẬT