English

Đại lý thuế

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Đại lý thuế

Sự cần thiết của dịch vụ Đại lý thuế?

Tuân thủ pháp luật về thuế là nghĩa vụ của tất cả các cá nhân và tổ chức (pháp nhân) khi phát sinh các giao dịch, nghĩa vụ về thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên, luật thuế thì rất rộng và thường xuyên thay đổi, do đó, các cá nhân và tổ chức rất khó để có thể nắm bắt được hết các điểm thay đổi đó dễ dẫn đến việc kê khai sai, thiếu, hoặc thừa số thuế phải nộp. Hậu quả là các cá nhân và tổ chức có thể phải đối mặt với các khoản thuế bị truy thu và phạt thuế rất lớn.

Điều này là khó khăn với mỗi cá nhân và tổ chức nộp thuế nên việc sử dụng người trợ giúp là bình thường. Dịch vụ đại lý thuế sẽ là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Đây là mô hình có lợi cho cả ngành thuế và người nộp.

Yêu cầu đối với đơn vị Đại lý thuế?

Dịch vụ Đại lý thuế là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Theo Điều 6 – Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2012, thì Đại lý thuế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Tại sao nên chọn Kreston (VN) là nhà cung cấp dịch vụ Đại lý thuế?

Kreston (VN) là đơn vị được cấp phép hoạt động dịch vụ Đại lý thuế tại Việt Nam. Quý vị có thể tận hưởng những lợi ích khi sử dụng các dịch vụ Đại lý thuế của chúng tôi gồm:

  • Giúp giảm tải gánh nặng cho doanh nghiệp. Đại lý thuế sẽ chịu trách nhiệm trong việc kê khai tính thuế và các vấn đề liên quan khác của doanh nghiệp đối với Cơ quan thuế.
  • Sử dụng dịch vụ đại lý thuế sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí so với thuê kế toán bên ngoài cho mục đích kê khai thuế. Nếu sử dụng dịch vụ đại lý thuế thì doanh nghiệp có thể tiết kiệm được 50% đến 70% khoản chi phí đó.
  • Đại lý thuế ra đời cũng hạn chế tình trạng sử dụng kế toán thiếu nghiệp vụ, kế toán thiếu kiến thức về thuế. Tuyển dụng các kế toán này, doanh nghiệp đôi khi phải rất vất vả và tốn kém để giải quyết các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế.

Quý vị hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để được trợ giúp.

Liên hệ