English

Chu Hải Hà

Chu Hải Hà
Senior Manager
CPA (VN), CTA (Thuế)

Bằng cấp, chứng chỉ

  • Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
  • Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
  • Cử nhân kế toán

Kinh nghiệm làm việc

  • Trên 15 năm kinh nghiệm làm việc (từ năm 2009) trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và thuế.
  • Đã từng công tác tại AACC, Vina Tax trước khi gia nhập Kreston (VN).
KIỂM TOÁN
KẾ TOÁN
THUẾ

Dịch vụ liên quan: