English

Trần Việt Phong

Trần Việt Phong
Manager
CPA (VN), CTA (Thuế)

Bằng cấp, chứng chỉ

  • Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
  • Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
  • Cử nhân kế toán (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội)
  • Cử nhân quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội)

Kinh nghiệm làm việc

  • Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc (từ năm 2014) trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, định giá và tư vấn tại Kreston (VN).
KIỂM TOÁN
KẾ TOÁN
THUẾ