Tag - Chuyển giá tại Việt Nam

Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn được cập nhật hơn 2600 công ty so sánh ASEAN

Tiếp theo việc ra mắt Cơ sở dữ liệu về giao dịch liên kết và chuyển giá TransferPricing.vn, ngày 16/05/2019,  Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã cập nhật thêm tính năng Tra cứu các Công ty so sánh ASEAN cho mục đích lập Hồ sơ giao dịch liên kết tại Việt Nam. Như vậy, bên cạnh...

Kreston (VN) vận hành Cơ sở dữ liệu Việt Nam về Chuyển giá và Giao dịch liên kết TransferPricing.vn

Trước đây, khi nói đến Cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết, người ta thường nói đến các Cơ sở dữ liệu lớn của các tổ chức nước ngoài cung cấp. Các cơ sở dữ liệu này được thu thập từ nhiều quốc gia, và vì vậy...

Kreston (VN) ra mắt chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn đến Quý vị khách hàng, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã nâng cấp Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại địa chỉ: https://kreston.vn/gdlk/ Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá của Kreston(VN) là website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp toàn bộ các...

Cập nhật quy định mới về chuyển giá theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Đây là lần đầu tiên quy định về thuế liên quan đến giao dịch liên kết được đưa ra dưới hình thức Nghị định thay vì hình thức...

Nội dung của Báo cáo (Hồ sơ) chuyển giá tuân thủ quy định Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Các Hồ sơ chuyển giá do chúng tôi tư vấn cho khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giá. Cập nhật:Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên...

Xác định giá thị trường và xác định giá chuyển giao trong vấn đề chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Việc xác định giá chuyển nhượng giữa các bên cho mục đích thuế tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC (“Thông tư 66”) do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2010. Cập nhật:Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định...

Xác định các bên có quan hệ liên kết trong vấn đề chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Thông tư số 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/04/2010 ("Thông tư 66") quy định việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết cho mục đích tính thuế tại Việt Nam, bao gồm cả bên liên kết là đơn vị trong nước...

Các quy định về chuyển giá tại Việt Nam (áp dụng từ 2016 trở về trước)

Văn bản pháp luật điều chỉnh việc xác định giá chuyển nhượng giữa các bên cho mục đích thuế tại Việt Nam đối với các năm tài chính từ 2010 trở đi là Thông tư số 66/2010/TT-BTC (“Thông tư 66”) do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2010. Cập nhật:Ngày 24/2/2017,...