English

Kreston Việt Nam và Kreston Italy ký thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán Báo cáo phát triển bền vững

Kreston Việt Nam và Kreston Italy ký thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán Báo cáo phát triển bền vững

03/02/2016

Ngày 01/02/2016, Kreston (VN) và Kreston GV Italy đã ký thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán Báo cáo phát triển bền vững. Báo cáo phát triển bền vững là thuật ngữ không còn xa lạ tại các nước phát triển nhưng hiện tại vẫn còn rất mới tại Việt Nam. Báo cáo phát triển bền vững thể hiện trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thay vì mục tiêu lợi nhuận bằng mọi giá.

Ở Việt Nam hiện nay, chưa có quy định cụ thể về việc doanh nghiệp phải lập Báo cáo phát triển bền vững kèm theo Báo cáo thường niên hàng năm hay quy định về việc kiểm toán này. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp muốn xây dựng hình ảnh, muốn đầu tư và phát triển trên quy mô toàn cầu sẽ cần phải lập và thực hiện kiểm toán đối với các Báo cáo này.

Bằng việc hợp tác với Kreston GV ItalyKreston (VN) sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các chuyên gia có kinh nghiệm từ các nước phát triển trong việc tư vấn lập Báo cáo phát triển bền vững cũng như thực hiện kiểm toán đối với các Báo cáo phát triển bền vững. Kreston GV Itatly đặc biệt có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng xanh như: Enerqos, Sorgente.. cùng các tập đoàn lớn khác như Candy Group, Meraviglia Group, Balchem Group..

Nếu Quý vị cần thêm thông tin về dịch vụ này, Quý vị hãy liên hệ với Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) để được trợ giúp.