Ký hợp đồng kiểm toán muộn có thể bị phạt tiền lên tới 20 triệu đồng

Ký hợp đồng kiểm toán muộn có thể bị phạt tiền lên tới 20 triệu đồng

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì: “Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm“. Điều đó có nghĩa là, nếu doanh nghiệp của Quý vị thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính, có năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 thì hợp đồng kiểm toán chậm nhất phải ký kết vào ngày 01 tháng 12 năm đó.

Trường hợp Hợp đồng kiểm toán được giao kết chậm hơn thời hạn nêu trên, Quý vị sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35, Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013, cụ thể:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm thực hiện giao kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính chậm hơn so với thời hạn quy định
“.

Cập nhật: theo quy định tại Khoản 2, Điều 54 Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018, hành vi giao kết hợp đồng kiểm toán chậm so với quy định chỉ bị phạt tối đa là 10 triệu đồng, cụ thể:
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm thực hiện giao kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính chậm hơn so với thời hạn quy định.” 

Như vậy, trường hợp Quý vị thuộc đối tượng là doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm thì Quý vị cần lưu ý thực hiện việc giao kết hợp đồng kiểm toán trước thời hạn theo quy định nêu trên để tránh bị phạt đáng tiếc. Trong trường hợp Quý vị có nhu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) để được trợ giúp. 

Share this post