CHU HẢI HÀ

CHU HẢI HÀ

Manager

CPA (VN), CTA

Bằng cấp, chứng chỉ:
• Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
• Cử nhân kế toán (Đại học Công đoàn Hà Nội)

Kinh nghiệm làm việc:
• Đã từng công tác nhiều năm tại Công ty Kiểm toán và Kế toán Việt Nam