CHU TUYẾT NHUNG

CHU TUYẾT NHUNG

Director

CPA (VN), CPA (Australia), CTA, CPV, ACMA (UK), CGMA (US), MBA, LLB

Bằng cấp, chứng chỉ:
• Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
• Chứng chỉ kiểm toán viên Australia (CPA Australia)
• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
• Chứng chỉ thẩm định viên về giá Việt Nam (CPV)
• Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA (Đại học Gloucestershire, Anh quốc)
• Cử nhân thương mại quốc tế (Đại học Ngoại thương Hà Nội)
• Cử nhân luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm làm việc:
• Đã từng công tác nhiều năm tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
• Kinh nghiệm làm việc quốc tế tại Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam