Hỗ trợ dịch vụ

Danh sách các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và mới nhất

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) xin gửi đến Quý vị danh sách các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standards on Auditing - VSA) hiện hành và mới nhất tính đến năm 2018 bao gồm các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA), Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch...

Các vấn đề cần xử lý khi sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn là gì? Theo Điều 22 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cụ thể như sau: "Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng hoặc hết...

Cập nhật quy định mới về chuyển giá theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Đây là lần đầu tiên quy định về thuế liên quan đến giao dịch liên kết được đưa ra dưới hình thức Nghị định thay vì hình thức...

Tổng hợp các ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kreston (VN) xin trân trọng gửi tới Quý vị ấn phẩm Tổng hợp các ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do chúng tôi thực hiện. Các ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước bao gồm: Cơ chế hỗ trợ về nguồn vốnCơ chế hỗ trợ về...

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2016

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và...

Chi nhánh của doanh nghiệp FDI có phải kiểm toán Báo cáo tài chính không?

Công ty tôi có địa chỉ trụ sở và hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, nay chúng tôi muốn thành lập chi nhánh ở Việt Nam, hạch toán độc lập. Theo tôi được biết, doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài phải kiểm toán báo cáo tài chính. Như vậy, chi nhánh của...

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được giảm thuế bắt đầu từ năm 2017

Theo Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ ngày 27/07/2016, Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với...

Doanh nghiệp dự thầu cũng phải nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán?

Tôi xin hỏi, khi công ty tôi tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế và xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế? Hiện công ty của tôi là công...