English

Tổng hợp các ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổng hợp các ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

27/10/2016

Kreston (VN) xin trân trọng gửi tới Quý vị ấn phẩm Tổng hợp các ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do chúng tôi thực hiện. Các ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước bao gồm:

  • Cơ chế hỗ trợ về nguồn vốn
  • Cơ chế hỗ trợ về thuế
  • Cơ chế hỗ trợ kỹ thuật
  • Một số ưu đãi theo lĩnh vực
  • Dự thảo Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kreston (VN) hiện tại là Công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam xác định chiến lược đồng hành lâu dài với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn chiến lược kinh doanh cùng các dịch vụ đảm bảo. Nếu Quý vị có nhu cầu coaching về chiến lược kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; tư vấn về chiến lược kinh doanh và tư vấn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.