Kreston (VN) nhận chứng chỉ là đối tác đạt chuẩn về đào tạo và phát triển chuyên môn của CPA Australia

Kreston (VN) nhận chứng chỉ là đối tác đạt chuẩn về đào tạo và phát triển chuyên môn của CPA Australia

Ngày 31/10/2017, Hiệp hội Kế toán viên công chứng Úc (CPA Australia) chính thức công nhận và trao tặng Chứng chỉ “Đối tác đạt chuẩn về đào tạo và phát triển chuyên môn” (Recognized Employer Partner – REP) cho Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN)

Chứng chỉ “Đối tác đạt chuẩn về đào tạo và phát triển chuyên môn” ghi nhận quá trình nỗ lực hoàn thiện chuyên môn kế toán – kiểm toán của Kreston dựa trên hệ thống các tiêu chí khắt khe do CPA Australia xây dựng và đánh giá toàn diện. Bên cạnh đó, chứng chỉ REP thể hiện cam kết về chính sách cũng như hoạt động đào tạo và phát triển cho nhân viên trong hệ thống, minh chứng chất lượng đội ngũ nhân lực của Kreston đáp ứng được những chuẩn mực toàn cầu về chuyên môn kế toán – kiểm toán.

CPA Australia là một trong những tổ chức nghề nghiệp kế toán lớn nhất thế giới với 22 văn phòng được thiết lập trên toàn cầu và hơn 160.000 hội viên đang sinh sống và làm việc tại 118 quốc gia trên toàn cầu. Tổ chức chúng tôi cung cấp các dịch vụ chủ yếu dành cho hội viên hiện đang nắm giữ nhiều vài trò lãnh đạo khác nhau trong lĩnh vực giáo dục, vận động chính sách và phát triển chính sách công. Đội ngũ nhân viên chúng tôi và hội viên cùng nhau hợp tác làm việc chặt chẽ với các tổ chức/công ty quốc tế và trong nước nhằm chia sẻ các quan điểm và mối quan tâm của ngành nghề với chính quyền các nước, các nhà lập pháp, các chuyên gia trong ngành, các nhà giáo dục và công chúng rộng rãi. 

Share this post