Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được giảm thuế bắt đầu từ năm 2017

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được giảm thuế bắt đầu từ năm 2017

Theo Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ ngày 27/07/2016, Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); giảm thuế thuế TNDN đối với DN cải tạo chung cư cũ; giảm thuế TNCN đối với nguồn nhân lực làm trong lĩnh vực công nghệ cao. Các nội dung chính của Dự thảo trên được Kreston (VN) tóm tắt dưới đây để các Quý vị tiện tham khảo phục vụ cho hoạt động lập kế hoạch thuế của mình:


Một số trường hợp được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 17% 

  • Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020 đối với các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định là doanh thu của năm trước liền kề.
  • Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020 đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiêu chí xác định doanh nghiệp khởi nghiệp được áp dụng thuế suất 17% do Chính phủ quy định.

Thuế suất 17% này không áp dụng đối với: a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam; b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.


Thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020.


Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũthuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở được áp dụng thuế suất thuế 10% kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020.


Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến chính sách thuế này nhằm phục vụ tốt hơn công tác lập kế hoạch thuế để đạt mục tiêu tối ưu thuế của Quý vị. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

Share this post