NGUYỄN HOÀNG DŨNG

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Partner

CPA (VN), CPA (Australia), CTA, CPV, Esq., ACMA (UK), CGMA (US), MBA

Bằng cấp, chứng chỉ:
• Chứng chỉ hành nghề Luật sư Việt Nam
• Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
• Chứng chỉ kiểm toán viên Australia (CPA Australia)
• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
• Chứng chỉ thẩm định viên về giá Việt Nam (CPV)
• Chứng chỉ kế toán quản trị công chứng Anh quốc (ACMA do CIMA cấp)
• Chứng chỉ kế toán công chứng toàn cầu (CGMA)
• Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA (Đại học Solvay Business School, Vương quốc Bỉ)
• Cử nhân kế toán kiểm toán (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội)
• Cử nhân luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm làm việc:
• Đã từng công tác nhiều năm tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam
• Kinh nghiệm làm việc quốc tế tại Singapore, Lào, Cambodia và Việt Nam