Cập nhật các thay đổi về thuế cho năm 2016

Cập nhật các thay đổi về thuế cho năm 2016

Với mục tiêu hoàn thiện chính sách thuế, đơn giản về thủ tục, tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế, trong năm 2015 và 2016 ngành thuế đã ban hành rất nhiều văn bản sửa đổi/ bổ sung cho các luật thuế đã ban hành. Để hỗ trợ Quý vị trong việc thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ về thuế của mình, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) xin gửi tới Quý vị bản tóm tắt những thay đổi về pháp luật thuế có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2015 và trong năm 2016 bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Chúng tôi hy vọng bản cập nhật về thuế này sẽ giúp Quý vị cập nhật các thay đổi về thuế một cách nhanh và tiết kiệm thời gian nhất.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan tới bản cập nhật về thuế này, Quý vị vui lòng liên hệ với Bộ phận Tư vấn Thuế của chúng tôi để được giải đáp/ hỗ trợ.

Share this post