Hỗ trợ dịch vụ

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.Một số nội dung chính của Thông tư 53/2016/TT-BTC bao gồm: Khi thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh (tính theo từng loại chứng khoán),...

Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 của Tổng Cục thuế

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Kreston (VN) xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý...

Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với việc vay nước ngoài của doanh nghiệp

Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.  Thông tư này quy định về trình tự thủ tục đăng ký các khoản vay nước ngoài của doanh...

Hướng dẫn chuyển đổi Báo cáo tài chính bằng ngoại tệ sang VND theo Thông tư 200

Ngày 13/01/2016, Bộ Tài chính đã phát hành Công văn số 606/BTC-CĐKT hướng dẫn việc chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 với các nội dung chính như sau:  1. Về việc lựa chọn tỷ giá khi chuyển đổi báo cáo tài...

Báo cáo tài chính phải nộp cho cơ quan nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 110, Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Chế độ kế toán doanh nghiệp thì:  LOẠI DOANH NGHIỆP (4)   Nơi nhận báo cáo Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính (1) Cơ quan Thuế (2) Cơ quan Thống kê DN cấp trên (3) Cơ quan đăng ký kinh doanh 1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, Năm x x x x x 2. Doanh nghiệp có...

Tổng hợp quy định về đóng Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho năm 2016

Kreston (VN) xin tổng hợp lại các quy định về việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng cho năm tài chính 2016 theo các quy định mới nhất của Nhà nước như sau: Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc Người làm việc theo HĐLĐ...

Ký hợp đồng kiểm toán muộn có thể bị phạt tiền lên tới 20 triệu đồng

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì: "Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ...