English

Kreston (VN) ra mắt Chuyên trang Dữ liệu tài chính

Kreston (VN) ra mắt Chuyên trang Dữ liệu tài chính

19/08/2020

Ngày 19/08/2020, Kreston (VN) chính thức cho ra mắt chuyên trang Dữ liệu tài chính tại địa chỉ:

https://data.kreston.vn

Chuyên trang dữ liệu tài chính của Kreston (VN) cho phép người sử dụng tìm kiếm và download miễn phí các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán của các Công ty đại chúng tại Việt Nam theo nhiều tiêu chí tìm kiếm “đặc thù” về kế toán, kiểm toán như: Tên Công ty, Loại hình công ty, Tên Công ty kiểm toán và thậm chí đến Loại ý kiến kiểm toán..

Ngoài ra, tại lần ra mắt này, chuyên trang dữ liệu tài chính cũng cho phép người sử dụng tìm kiếm và download các Báo cáo thường niên (bao gồm cả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán) của các công ty niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán London, New York, NASDAQ, Úc hay Toronto. Dữ liệu các công ty nước ngoài này bao gồm các Báo cáo tài chính được lập theo 2 hệ thống chuẩn mực kế toán phổ biến nhất trên thế giới gồm:

  • Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS): các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán London (IFRS, UK GAAP) và Australia (AASB tương đương với IFRS)
  • Chuẩn mực kế toán Mỹ (US GAAP): các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán NYSE, NASDAQ (US GAAP) và Toronto (US GAAP và Canadian GAAP).

Tại thời điểm ra mắt lần này, dữ liệu bao gồm hơn 7.600 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các công ty đại chúng Việt Nam và hơn 3.500 Báo cáo thường niên của các công ty niêm yết quốc tế.

Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nguồn dữ liệu Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán hữu ích phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu và tham khảo liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính tại Việt Nam, bên cạnh các công cụ hỗ trợ khác trong “hệ sinh thái” của Kreston (VN) như: Hệ thống tra cứu hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn toàn quốcCẩm nang IFRS cho người Việt, Chuyên trang văn bản pháp luật kế toán kiểm toán Việt NamChuyên trang Giao dịch liên kết và chuyển giáCơ sở dữ liệu Giao dịch liên kết và chuyển giá..