TRẦN ĐỨC CƯƠNG

TRẦN ĐỨC CƯƠNG

Partner

CPA (VN), FCCA (ACCA, UK), CTA, CPV, MBA, LLB

Bằng cấp, chứng chỉ:
• Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
• Chứng chỉ kiểm toán viên công chứng Anh quốc, Fellow member of ACCA (FCCA)
• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế Việt Nam (CTA)
• Chứng chỉ thẩm định viên về giá Việt Nam (CPV)
• Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA (Đại học Solvay Business School, Vương quốc Bỉ)
• Cử nhân kế toán kiểm toán (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội)
• Cử nhân luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm làm việc:
• Đã từng công tác nhiều năm tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
• Kinh nghiệm làm việc quốc tế tại Singapore, Lào, Cambodia và Việt Nam